Bakom masken på Johan Harmenberg: The New Fencing Paradigm.

Intervjuare: Henning Österberg