Både tänket och fäktningen på plats – Emma kan ha nå’t stort på gång.