Bakom masken på Pierre Thullberg: ”Hela han är fäktning”

Intervjuare: Henning Österberg