Bakom masken på Jonas Thunberg: Oss fäktnördar emellan.

Intervjuare Henning Österberg