Bakom masken på Per Palmström: Vår man i de fina salongerna.