Podcasten gläntar på norrlandsfönstret och hittar en entusiasm och kampvilja som imponerar och inspirerar.