Bakom masken på Peter Vanky: Hård träning, målmedvetenhet och 100% fokus.