Bakom masken på Lars Liljegren: Idrottsrörelsens fanbärare.

Intervjuare: Henning Österberg