Värdefull för svensk fäktning – i råd och dåd – i mer än 50 år.