Bakom masken på Sophie Haarlem: Sophie vill ge tillbaks och har inga planer på att lägga värjan på hyllan.

Peter Westbrook Foundation från FIE-kanalen. 

Intervjuare: Henning Österberg